AlpiRipatti Heikomman puolesta

Tasa-arvoinen avioliittolaki on hyväksyttävä

 

Mitä enemmän mietin uuden tasa-arvoisen avioliitolain merkitystä, sitä vakuuttuneemmaksi tulen lain tarpeellisuudesta. Myönteinen kantani nojaa henkilökohtaiseen ja puolueeni ihmiskäsitykseen, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Minusta valtion tehtävä on turvata kaikille perheille ja parisuhteille avioliiton tuoma yhteiskunnallinen tuki riippumatta kirkon käsityksestä. Toivon sydämestäni, että myös kirkko tulisi mielipiteissään 2000-luvulle ja toimisi ihmisarvon tunnustaen, ihmisten erilaisuuden hyväksyen, moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta edistävänä yhteisönä. Kirkon tulisi taistella syrjintää ja kiusaamista - myös uskonnollista väkivaltaa vastaan. Suomi
on tällä hetkellä ainut pohjoismaa, jossa ei ole vielä hyväksytty tasa-arvoista -avioliittolakia, vaikka tuoreimman mielipidekyselyn mukaan suomalaisten selvä enemmistö tukee sitä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tarkoittaisi sitä, että avioliitto olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien välillä. Muutos koskisi siviilivihkimistä. Uskonnolliset yhdyskunnat saisivat päättää jatkossakin millä ehdoilla vihkisivät avioliittoon. Tällä hetkellä homopareilla on oikeus perheen sisäiseen adoptioon eli oikeus adoptoida puolisonsa lapsi. Muuten rekisteröidyllä parisuhteella on samanlaiset oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset kuin avioliitolla. Minusta adoptio-oikeus onkin seuraava keskustelun aihe, kun tasa-arvoinen avioliittolaki on hyväksytty.

Jani Toivola kertoo 11/2012 meidän perhe lehdessä "Saan lapsen joskus, homonakin. Muuta mahdollisuutta ei ole". Hän kertoo kokemuksestaan New Yorkissa ollessaan ravintolassa töissä, jossa vieraili homopari adoptoidun lapsen kanssa. Sen kokemuksen myötä Toivola toivoo kokevansa isyyden kautta ihmisyyden.  Minulle hyvin perinteiseen perhemalliin kasvaneena ajatus samaa sukupuolta oleville pareille sallia adoptio-oikeus on ollut pitkä matka tuntemattomaan, mutta vuodet ovat kerryttäneet tietomäärääni ja ymmärrystä niin paljon, että humaani, ihmisyyttä arvostava arvomaailmani haluaa asettaa kaikki samalle viivalle. Minusta kenelläkään ei ole oikeutta ohjata ja sanella toiselle miten sinun tulisi elää. Meistä kukaan ei ole täydellinen, onneksi. Piste.

Eduskunnassa aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista ei ole edennyt, koska vain 76 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, joka sallisi avioliiton solmimisen myös homo - ja lesbopareille. Aloite ei ole noussut eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyyn, koska eduskunnan sääntöjen mukaan lakialoitteen pitää allekirjoittaa vähintään 100 kansanedustajaa. Julkisuudessa monen tunnetun edustajan on kerrottu kannattavan lakialoitetta, mutta he eivät ole nimeään lakialoitteeseen pistäneet. Nyt olisi aika reilusti tuoda mielipide äänestäjien tietoisuuteen ja jättää poliittinen pelaaminen asialla. Minusta nyt todella nousee esiin ne kansanedustajat, jotka uskaltavat kertoa mielipiteensä kiemurtelematta. Parhaillaan tasa-arvoista avioliittolakia kannattavat järjestöt keräävät nimiä kansalaisaloitteeseen, jos nimiä kertyy 50 000, se otetaan eduskunnan käsittelyyn.

Minusta Suomi lainmuutoksen hyväksymällä lujittaisi ihmisyyttä ja samalla vahvistaisi asemaansa edistyksellisenä demokratiana, sillä kenenkään ei pidä joutua päivittäin kyseenalaistamaan sukupuolista suuntautumista ja ihmisarvoaan. Kannatan kaikkien perustuslaillista oikeutta elää omana itsenään. Eihän tasa-arvoisen avioliittolain myötä homo- ja lesboperheet valtaa Suomea, vaan uusi laki tukisi kaikkien yhteiseloa ja lisäisi avioliittoinstituution arvostusta, koska laista huolimatta homoseksuaalit elävät ns. piilossa ei hyväksyttyinä kansalaisina kaksoiselämää. Lain muutoksen myötä he saisivat "kansalaisoikeudet”.

Minusta miehen ja naisen välisen avioliiton asema uuden lain myötä vahvistuisi. Kuitenkin nimenomaan miehen ja naisen väliset avioliitot, tietysti kaikki, mutta mies/nainen parit ovat enemmistönä, tarvitsevat enemmän tukea mm. perhepolitiikkaa tehostamalla, ottaen huomioon perheen - ja työelämän näkökohdat - yli puolet avioliitoista päättyy eroon ja perheiden pahoinvointi lisääntyy jatkuvasti.

15.2.2013 Suomenmaassa Edistykselliset keskustanaiset esittää, että sukupuolineutraaliavioliittolaki edistäisi tasa-arvoa, siksi sitä tarvittaisiin. EKN:n puheenjohtaja Anne Kettunen sanoo, että kyseessä on ihmisoikeus - ja yhdenvertaisuuskysymys, ei moraalikysymys. EKN: n mielestä rekisteröidyssä parisuhteessa olevat eivät ole tällä hetkellä yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia avioparien kanssa. Tässä olen samaa mieltä, nykyinen järjestelmä on mm. adoptio-oikeuden osalta byrokratiaa lisäävä ja kaksinaismoralistinen.

21.3.2012 Seurakuntalaisessa (olen ymmärtänyt, ettei kirkon mielipide ole muuttunut) kirkko kannattaa lain säilyttämistä entisellään. "Kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään" "Rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen aseman mahdolliset parantamistarpeet tulisi hoitaa rekisteröityä parisuhdetta koskevaa lakia täsmentämällä", kertoo kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

Miten homo - ja lesboavioliitot veisivät pohjan minun avioliitoltani? Ei mitenkään, sillä tutkimusten mukaan tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö lisää avioliiton arvostusta instituutiona. Minusta tasa-arvoisen avioliittolain seurauksena meillä kaikilla säilyisi mahdollisuus henkilökohtaiseen vakaumukseen ja uskoon - kunnioitus näitä kohtaan pikemlin vahvistuisi. Uskon, että uusi laki myös vähentäisi rasismia ja vihapuhetta, koska uuden lain vastustajien mielipiteet perustuvat osittain ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen.

Perinteinen ajatusmalli siitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin ja hänellä on siihen oikeus, on totta, kuitenkin tutkimusten mukaan hyvä vanhemmuus ja lapsen tasapainoinen kehitys ei ole
kiinni sukupuolisesta suuntautumisesta - tärkeintä vanhemmuudessa on rakkaus, huolenpito ja vastuu. Meillä on liian paljon lapsia, jotka eivät pääse näistä  asioista osalliseksi. Siitä huolimatta, että perheessä on isä ja äiti. Kannustan kaikkia näkemään erilaisuuden mahdollisuutena. Me kaikki olemme samanarvoisia. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (35 kommenttia)

Johan Lom

Kappalejaotonta pitkää tekstiä ei tarkkaan jaksa lukea, mutta sen verran ymmärsin, että olet aika paljon perääntymässä aiemmista konservatiivisista ajatuksistasi, noin ylipäätään.

Paavali Pohja

Jätä jatkossa myös pilkut/pisteet pois, niin tiivistyy kirjoittamisesi entisestään.

edit; J.L. ehti ensin, mutta jätetään nyt kuitenkin.

Johan Lom

Stilisointi tuli sitten alta aikayksikön.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

" Haloo kirkko, kuuleeko järki ? "

Kirkon oppi perustuu uskoon , ei järkeen.

On blogistilla vielä kyinen pelto kynnettävänä !

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Hieno kannanotto, aloita käännytystyö omasta puolueestasi.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Keskusta on kansanliike, johon mahtuu kaikenlaisia mielipiteitä, onneksi. Minusta keskustaliikkeen tärkein pointti on siinä, että toiminta perustuu ihmisyyteen, ihminen on elämänsä ja ympäristönsä ainutkertainen paras asiantuntija. Keskusta on humanistinen, ihmisyyttä kunnioittava liike. Sen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Tasa-arvoisessa avioliittolaissa ja kaupallisessa seksissä on kyse ihmisarvosta ja kaikkien oikeudesta siihen. Kyse ei ole moralisoinnista ja syyttelystä.

Jyri Terttu

Aivan. Kaikilla pitäisi olla oikeus avioliittoon ja kaupalliseen seksiin. On eri asia miten julkinen valta nämä kykenee järjestämään.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Näitä Alpi Ripatin kirjoituksia lukiessa alkaa tulla kukkahattu mieleen?

Seppo Honkamaa

Sukupuolineutraalitasa-arvoavioliitto-oikeus. Olisiko tämä hyvä termi?

Lauri Korhonen

Sallitaan vaan - ilman oikeutta ulkoiseen adoptioon.

Markku Toivonen

Hienoa, Alpi. Toivon todella, että näkemys tästä asiasta tasa-arvokysymyksenä saa keskustassa laajempaakin kannatusta. Keskustalla on mahdollisuus erottua perussuomalaisista, jotka näyttävät uskovan arvokonservatiivisuuden edistävän tasa-arvoa.

Lauri Korhonen

Fakta #1. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Koskee samalla tavalla kaikkia miehiä ja naisia eikä ota kantaa sukupuoliseen suuntautumiseen.

Fakta #2. Oikeus adoptioon ei ole ihmisoikeus.

Perustele. Miksi kyseessä olisi muka tasa-arvokysymys?

Markku Toivonen

Avioliitto on tasa-arvoinen, kun sen voivat solmia myös samaa sukupuolta olevat. Ulkoinen adoptio on kielletty rekisteröidyssä parisuhteessa, mutta avioliitossa se mahdollista. Myös sinkut voivat adoptoida. Ei ole tasa-arvoista. Jos haluat jankuttaa, ei onnistu kanssani.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #19

Onneksi ei tarvitse jankuttaa.

Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasa-arvo

Tasa-arvo (tasa-arvoisuus eli samanarvoisuus) tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.[1] Suomessa sanalla 'tasa-arvo' viitataan usein nimenomaan miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

http://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu

"Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista."

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Fakta #3. Lakimuutoksen jälkeen avioliitto on kahden ihmisen välinen liitto.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #36

Fakta #4. Ensin tarvitsette sen lakimuutoksen.

Fakta #5. Lakimuutoksen jälkeen on aika monta katkeraa adoptiota odottavaa mies+nainen paria jotka eivät saa odottamaansa adoptiolasta - koska maa josta lapsi oli tarkoitus adoptoida ei lasta luovuta maahan joka sallii adoptiot samaa sukupuolta oleville pareille.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #39

Fakta #6. Niin tarvitaan.

Fakta #7. Niin voi käydä, kunnes lähtömaat ovat kädet täynnä lapsia ja ehkä muuttavat omaakin lainsäädäntöään. Suomikin osaltaan kannustaa niitä tekemään niin. Ajat muuttuvat.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #41

Fakta #8. Ja tuolla ne blogissasi sankarit pohtivat neljän miehen kimppakivasta samassa ketjussa sulassa sovussa adoptiokeskustelun kanssa.

http://magi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133027-avioli...

Fakta #9. teksti otettu talteen eli löytyy tarvittessa.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #41

Fakta #10. http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133392-ta...

"Nykytilanne on Suomen perustuslain yhdenvertaisuuskäsitteen sekä ihmisoikeuksien mukainen. Perustuslakimme ja ihmisoikeussopimukset eivät ole kotoisin Neuvostoliitosta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen"

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pev...
http://www.menschenrechte.ac.at/uploads/media/Scha...
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/902-1999.html

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #43

Siitä eduskunta.fi-linkistä luettua: "Lakiehdotuksen mukaan samaa sukupuolta olevat parisuhteessa elävät henkilöt saatetaan taloudellisissa kysymyksissä ja eri statuskysymyksissä suuressa määrin yhdenvertaiseen asemaan tai samojen mahdollisuuksien piiriin kuin avioliitossa olevat. Eräiltä osilta eroja kuitenkin jää jäljelle. Merkittävimmät eroavuudet perustuvat lakiehdotuksen 9 §:n 2 momenttiin. Sen mukaan virallistettuun parisuhteeseen ei sovelleta säännöksiä puolison oikeudesta ottaa ottolapsi eikä säännöksiä puolison sukunimestä."

Fakta #11. Eli "suuressa määrin yhdenvertaisia", mutta eräiltä osin eivät. Näistä kohdistahan tässä on ollut kyse.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Meillä ja perussuomalaisilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Keskustan pointti on siinä, että se on humanistinen, ihmisyyttä kunnioittava kansanliike, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kaikki pohjaa Santeri Alkion tavoitteeseen tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa ajetaan köyhän asiaa ja pidetään huolta heikommin pärjäävistä.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Meillä ja perussuomalaisilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Keskustan pointti on siinä, että se on humanistinen, ihmisyyttä kunnioittava kansanliike, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kaikki pohjaa Santeri Alkion tavoitteeseen tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa ajetaan köyhän asiaa ja pidetään huolta heikommin pärjäävistä.

Käyttäjän HarriSavolainen kuva
Harri Savolainen

Olin aika pitkään sillä pragmaattisella kannalla, että koska sana "avioliitto" on perinteisesti tarkoittanut liittoa, jossa osapuolet ovat eri sukupuolta, niin sanan merkitystä olisi tarpeetonta muuttaa. Oleellista olisi vain suhteen rekisteröiminen ja että siinä olisi täysin samat oikeudet riippumattaa siitä, onko kyseessä avioliitto vai vastaava rekisteröity parisuhde. Olen muuttanut kantaani seuraavista syistä:

1) Sama termi johtaa samanlaiseen (positiiviseen) mielikuvaan ja auttaa asenteiden neutraloitumisprosessissa.
2) Sama termi yksinkertaistaa lainsäädäntöä.
3) Sukupuoltaan korjaavien ei enää tarvitse vastoin tahtoaan purkaa avioliittoaan.
4) En keksi, missä kahdesta eri termistä olisi oleellista hyötyä.

Siis töpinäksi vain siellä eduskunnassa!

Sakari Pulkkinen

Alpi: " Toivon sydämestäni, että myös kirkko tulisi mielipiteissään 2000-luvulle ja toimisi aidon kristillisesti jättäen turhan ahdasmielisyyden...."

- Oikein.
Ahdasmielisyys pois ja hyväksytään myös moniavioisuus. Olipahan hetero- taikka homo-moniavioisuutta.

Alpi: " Me kaikki olemme samanarvoisia."
- Ketkä me? Ovatko samanarvoisia myös ne, jotka pitävät luontevana moniavioisuutta?

Alpi: "Kannatan ehdottomasti kaikkien perustuslaillista oikeutta elää omana itsenään"
- Niinköhän?

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Niin tuntuu siltä, että Ripatti olisi unohtanut muslimit. Hän arvottaa homojen tarpeet arvokkaimmiksi kuin muslimen mahdolliset tarpeet koraanin mukaan elämisestä aivan julkisesti.

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Suhteellisen paljon on tekstissä kirjoitusvirheitä. Asiavirheitä ei kaiketi kovin monta, jos yhtään. Turhan romanttisia kuvia ei homojen touhuista kannata antaa. Samanarvoisia erilaisia ja silti heterous on se oikea malli jokaiselle nuorelle ja lapselle. Homous ei. Homoseksuaalit ovat kasvatusvanhempina toki huonoja biologisia heterovanhempia parempia, mutta muuten saa melkoisin varauksin asiaan suhtautua. Homoille kun tulee avioliitossa ne samat ongelmat kuin heteroillekin, ja vielä muutama uusikin. Ei tällainen irtolaisuus tule toimimaan muuten kuin paperilla. Kun lapselta puuttuvat biologiset vanhemmat ja homot elävät vääränlaista magneettien maailmaa. Normaalisti kun miinus hylkii miinusta. Koulussa kiusaaminen ei varmasti näillä touhuilla vähene.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Alpi. Kirkot eivät voisi enää päättä vihkivätkö ne homopareja, vai eivät. Jos kirkko kieltäytyy vihkimästä homoparia, niin se menettää luvan vihkiä avioliittoja, ja tähän kirkkoon kuuluvan parin tulee aina käydä maistraatissa tai raastuvanoikeudessa vihityttämässä itsensä, ja saa sitten tämän jälkeen kirkon myöntämän siunauksen, jolla ei ole laillista asemaa.

Tästä kysymyksestä koko lainsäädäntöjupakasssa on kyse.

Jos laki säädetään, niin ev.lut.kirkkomme on pakko alkaa vihkiä homo- ja lesbopareja, tai sitten sen on luovuttava oikeudesta suorittaa laillisia vihkimisiä. Jos kirkko luopuu oikeudestaan suorittaa laillisia vihkimisiä, niin on oletettavaa, että kirkon jäsenmäärät putoavat ja kirkosta eroaminen kasvaa räjähdysmäisesti, sillä useimpien nuorten motiivina kuulua kirkkoon on nimenomaan ja ainoastaan mahdollisuus kunnollisiin kirkkohäihin.

Viron ev.lut kirkkoon kuuluu vain 3 % väestöstä.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Evankelisluterilainen kirkko on joutumassa törkeän painostuksen kohteeksi.

Johan Lom

Trollaustahan tämä blogimerkintä on kun sen tarkemmin lukee, varsinkin blogistin kommentit mukaanlukien. Taitavasti tehty, ei heti huomannut helposti.

Käyttäjän HarriSavolainen kuva
Harri Savolainen

"Evankelisluterilainen kirkko on joutumassa törkeän painostuksen kohteeksi."
Lakiesitys koskee siviilioikeutta, ei kirkon oppia eikä sakramentteja. Tietysti lain voimaan tuleminen rupeaa aiheuttamaan pikkuhiljaa kasvavaa painetta kirkkoa vastaan. Pallo on kirkon omissa asioissa kirkolla, ja vie varmasti aikansa, ennen kuin kirkon kurssi on kääntynyt yhteiskunnan kanssa samalle suunnalle.

Alexius Manfelt

Nyt me tässäkin avioliittoasiassa olemme osa Venäjää, kuten olemme olleet aina vuodesta 1809 lähtien. Olisiko jo vihdoin aika kuulua Pohjoismaiseen leiriin? Niin, tai edes eurooppalaiseen perheeseen?

Avioliitto on siviiliakti, jonka suoritta yhteiskunnan virallistaja. Sitten njokainen saa haluta mieleisensä kirkollisen tai moiskeijalliset tai minkä muun polvilaanhuhuilun tahansa sen lisäksi. Tai olla valitsematta.

Se on vaan ihan aikuisen oikeasti, niin yksikertaista.

Lauri Korhonen

Mitä jos suomalaiset seisoisivat kerrankin ihan omin jaloin omista lähtökohdista kuulumatta mihinkään leiriin.

Vai onko niin huono itsetunto että joutuu jatkuvasti vertaamaan itseään muihin?

Käyttäjän HarriSavolainen kuva
Harri Savolainen

Kirkko, joka hoitaa hautausmaita, ei voi kieltäytyä hautaamasta esim. minua, vaikka en kuulu kirkkoon. Ei pappia voi kuitenkaan velvoittaa siunaamaan minua kristillisin menoin. Samalla tavoin ymmärtääkseni "neutraalista" avioliittolaista ei voi johtaa kirkolle velvoitetta vihkiä homopareja KRISTILLISEEN, "pyhään" avioliittoon. Huoli siitä, että kirkko menettää oikeuden vihkiä lienee siksi turha.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Kristillinen, kuten termiä ”Pyhä” käytät, avioliitto ei muutu vähemmän pyhäksi, vaikka kaikilla samanarvoisesti olisi oikeus avioliittoon. Jokainen seisokoon omilla jaloillaan tehden itsenäisesti päätöksensä. Elämä on seremonioiden lisäksi muutakin, jokaisella on usko, jonka pyhyyttä ei voi ulkopuoliset arvioida. Eiköhän jokainen käsitä sen tavallaan, itse en ainakaan ole oikeutettu tuomitsemaan. Tämäkin osoittaa, avioliitto-oikeus tulee ainakin valtion hyväksyä.

Toimituksen poiminnat